استخدام در مانیاد

برای استخدام در شرکت مانیاد فرم زیر پر کنید

انتخاب ردیف شغلی(ضروری)
سن(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 2 MB.