• تلفن:  ۳۳۸۶۳۴۴۰-031
  • ایمیل: info@maniadfood.com
  • ساعات کاری: 08:00-15:00

تماس با ما

ارسال پیام

تماس با ما

دفتر مرکزی: اصفهان – خانه اصفهان – ابتدای خیابان رزمندگان – مجتمع خلیج فارس
تلفن: ۳۳۸۶۳۴۴۰-031
ساعات کاری – Friday 08:00 – 15:00