• تلفن: 33863440-031
  • ایمیل: info@maniadfood.com
  • ساعات کاری: 08:30-17:00

محصولات ما

روغن مخصوص سرخ کردنی( حاوی روغن کنجد)

روغن مخصوص سرخ کردنی( حاوی روغن کنجد)
اطلاعات بیشتر

روغن کنجد و کانولا

روغن کنجد و کانولا
اطلاعات بیشتر

روغن زیتون

روغن زیتون
اطلاعات بیشتر

روغن ذرت

روغن ذرت
اطلاعات بیشتر

روغن کنجد

روغن کنجد
اطلاعات بیشتر